La productora


Soul Produccions

creativitat - innovació - emprenedoria

La productora audiovisual independent Soul Produccions es va constituir l’any 2002 amb un doble objectiu: produir una àmplia oferta de productes audiovisuals i, per l’altra, prestar serveis audiovisuals per a cinema, televisió, publicitat i internet. Els valors que caracteritzen a Soul Produccions són: creativitat, modernitat, innovació i capacitat d’iniciativa.

Soul Produccions està registrada com a Empresa Audiovisual de Catalunya de l’Institut Català de les Empreses Culturals (REAC); en el Registre d’Empreses Cinematogràfiques i Audiovisuals de l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals del Ministeri de Cultura (RECA); és membre de l’Entitat de Gestió dels Drets dels Productors Audiovisuals (EGEDA).

Gràcies, hem rebut el seu correu.

Si us plau corregeix els errors i prova de nou.

Soul Produccions